Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt Node.js và NPM trên Ubuntu với PPA. Chúng ta có thể sử dụng PPA này cho hệ điều hành Ubuntu 19.04, 18.04 LTS, 16.04 LTS (Trusty Tahr) and 14.04 LTS (Xenial Xerus). Qua đó chúng ta có thể dễ dàng cài đặt Node.js trên Linux VPS chỉ với một số câu lệnh đơn giản.

Cách cài đặt Node.js và NPM trên Ubuntu qua PPA

Bước 1: Thêm PPA Node.js

Node.js package có sẵn bản phát hành LTS và bản phát hành hiện tại. Lựa chọn của bạn là chọn phiên bản nào bạn muốn cài đặt trên hệ thống theo yêu cầu của bạn. Hãy thêm PPA tương ứng vào để cài đặt Nodejs trên Ubuntu.

Sử dụng Bản phát hành hiện tại: Tại thời điểm viết bài viết này, bản phát hành hiện tại của Node.js là 12.10.00. Bạn có thể tự kiểm tra ở link sau: Trang chủ Node.js. Nếu bạn muốn dùng bản phát hành hiện tại thì sử dụng command sau:

sudo apt-get install curl
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -

Sử dụng Bản phát hành LTS: Ở thời điểm viết bài Nodejs phiên bản LTS là 10.16.3. Nếu bạn muốn sử dụng bản phát hành LTS thì dùng command dưới đây:

sudo apt-get install curl
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -

Bước 2: Cài đặt Node.js cho Ubuntu

Sau khi làm bước 1 trên, bạn đã thêm thành công PPA vào hệ thống Ubuntu. Bây giờ hãy thực thi tiếp câu lệnh dưới để cài đặt Node trên Ubuntu. Với cậu lệnh dưới cũng sẽ cài NPM với Node.js và một số thư viện khác.

sudo apt-get install nodejs

Bước 3: Kiểm tra phiên bản Node.js và NPM

Sau khi cài đặt xong ở bước 2 chúng ta cần xác nhận lại phiên bản Node.js và NPM. Để xác nhận phiên bản đã được cài đặt chúng ta sử dụng command dưới với Node:

node -v

Tương tự với NPM:

npm -v

Trên đây là cách cài đặt Node.js và NPM trên Ubuntu sử dụng PPA. Nếu bạn nào có cách nào cài đặt đơn giản hơn thì chia sẻ dưới comment cho mọi người cùng biết nha.

Categorized in:

Ubuntu,