Bạn đang muốn sử dụng một template hỗ trợ responsive thay vì sử dụng chế độ dành cho thiết bị mặc định của Blogger. Tuy nhiên khi sử dụng chế độ máy tính cho các thiết bị di động, Blogger sẽ tự thêm một truy vấn ?m=1 và ?m=0 vào sau mỗi địa chỉ url. Điều này có thể sẽ ảnh hưởng đến SEO của blog. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn xoá ?m=1 và ?m=0 khi truy cập trên thiết bị di động cho Blogger.

Ngoài ra, khi bạn sử dụng một số bình luận ngoài như Disqus chẳng hạn. Ở đây, Disqus sẽ đọc cả truy vấn ?m=1 và ?m=0 khi truy cập blog bằng thiết bị di động và xem nó như là một địa chỉ khác so với địa chỉ truy cập trên máy tính. Do đó cùng một bài viết, khi truy cập blog bằng máy tính thì sẽ chỉ đọc được các bình luận của người sử dụng máy tính, điện thoại chỉ đọc được bình luận của điện thoại.

Cách xoá ?m=1 và ?m=0 khi truy cập trên thiết bị di động cho Blogger

Bước 1: Truy cập màn hình chỉnh sửa HTML

Truy cập vào màn hình chỉnh sửa HTML chủ đề bạn đang sử dụng bằng cách nhấn 「Chủ đề > > Chỉnh sửa HTML」.

Truy cập màn hình chỉnh sửa HTML Blogger.Com
Truy cập màn hình chỉnh sửa HTML Blogger.Com
Chọn Chỉnh sửa HTML
Chọn Chỉnh sửa HTML

Bước 2: Thêm mã script để xoá truy vấn ?m=1 và ?m=0

Ở màn hình 「Chỉnh sửa HTML」thêm đoạn mã dưới đây trước thẻ </body>. Bạn có thể sử dụng Ctrl+F để sử dụng chức năng tìm kiếm thần thánh cho nhanh nhé, kéo tìm cũng gian nan phết đó ^-^.

<script>
//<![CDATA[
var uri = window.location.toString();if (uri.indexOf("?m=1","?m=1") > 0) {var clean_uri = uri.substring(0, uri.indexOf("?m=1"));window.history.replaceState({}, document.title, clean_uri);}
//]]>
</script>
Mẫu chèn code trước thẻ đóng để xoá truy vấn ?m=1 và ?m=0
Mẫu chèn code trước thẻ đóng để xoá truy vấn ?m=1 và ?m=0

Bước 3: Lưu lại và xem kết quả

Cuối cùng nhấn nút 「Lưu」và xem kết quả.

Nút lưu
Nút lưu

Kết luận

Trên đây là tất cả những gì bạn phải làm. Bằng cách thêm một đoạn mã script đơn giản, bây giờ blog của bạn sẽ không hiển thị các tham số ?m=1 và ?m=0 ở thanh địa chỉ khi truy cập bằng thiết bị di động nữa. Xem thêm các thủ thuật hay khác khi sử dụng Blogger tại đây.

Categorized in:

Hướng dẫn Blogger,