Warning in ./libraries/sql.lib.php#613
count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Nguyên nhân: Lỗi này có thể do bạn cài đặt phiên bản phpMyAdmin trên kho lưu trữ (phpMyAdmin v4.6.6). Phiên bản này không hoàn toàn tương thích với PHP 7.2. Cách sửa lỗi “Warning in ./libraries/sql.lib.php#613” này thì bạn có thể:

chi tiet loi Warning in ./libraries/sql.lib.php#613

Ảnh mô tả lỗi “Warning in ./libraries/sql.lib.php#613”

Sửa lỗi ở file sql.lib.php

Lỗi là do một dòng mã trong file  /usr/share/phpmyadmin/libraries/sql.lib.php . Dưới đây là chi tiết cách sửa lỗi này trên phpMyAdmin.

Trước tiên chúng ta nên backup lại file tránh trường hợp phát sinh lỗi gì ngoài ý muốn. Bạn sử dụng command:

sudo cp /usr/share/phpmyadmin/libraries/sql.lib.php /usr/share/phpmyadmin/libraries/sql.lib.php.bak

Tiến hành sửa file  sql.lib.php  với  nano :

sudo nano /usr/share/phpmyadmin/libraries/sql.lib.php

Sử dụng tổ hợp phím  CTRL + W  và tìm kiếm với nội dung:

(count($analyzed_sql_results['select_expr'] == 1)

Và sửa nó thành:

((count($analyzed_sql_results['select_expr']) == 1)

Lưu lại thay đổi (Nhấn  CTRL + X , nhấn  Y , cuối cùng nhấn  ENTER ).

Cuối cùng khởi động lại máy chủ apache:

sudo service apache2 restart

Kết luận

Trên đây là cách sửa lỗi “Warning in ./libraries/sql.lib.php#613” trong phpMyAdmin tạm thời. Mình đã thử cách và thành công trên Ubuntu 18.04 LTS. Cách này dùng nếu bạn muốn đợi phiên bản mới được cập nhật trên kho lưu trữ. Cách tốt nhất là vẫn nên tự cập nhật bản mới nhất của phpMyAdmin để sử dụng ổn định hơn. Nếu bạn tìm được cách nào hay hơn thì hãy comment bên dưới để mọi người dùng biết nha.

Categorized in:

Programming,