Hôm trước mình có code một project bằng CodeIgniter4 để làm mấy cái tool nhỏ hỗ trợ đăng bài. Do VPS mình đang dùng CyberPanel để quản lý nên cũng phải ngồi đọc tài liệu lung tung một lúc mới biết cách để deploy CodeIgniter4 lên CyberPanel. Hôm nay đẹp trời, mình tranh thủ ngồi note lại lên đây sau nhỡ quên còn có cái đọc lại :). Thôi không lan man nữa vào chủ đề chính, dưới đây mình sẽ hướng dẫn deploy Codeigniter4 lên CyberPanel.

Các bước deploy CodeIgniter4 lên CyberPanel

Bước 1: Tạo website

Đăng nhập vào trang quản trị CyberPanel của bạn, chọn [Website => Create Website]. Nhập các thông tin cần thiết, có thể tham khảo hình dưới.

bước 1
Tạo website trên cyberpanel

Sau khi nhập thông tin xong thì nhấn [Create Website].

Lưu ý: Hãy đảm bảo rằng bạn đã trỏ tên miền về hosting CyberPanel của mình.

Bước 2: Upload soucre code lên CyberPanel.

Có nhiều cách để bạn upload soucre code lên CyberPanel như: sử dụng SSH, sử dụng FTP, sử dụng trình quản lý file của CyberPanel… Tuỳ theo nhu cầu của bạn cái nào tiện thì làm thôi.

Nếu soucre code của bạn đang để trên gitlab, github thì có thể truy cập vào VPS qua SSH rồi clone về cho nhanh. Ở đây mình làm ví dụ nên upload qua quản lý file của CyberPanel cho tiện.

Truy cập vào trang quản lý website bạn vừa tạo bằng cách chọn [Manage] ở trang [LIST WEBSITES].

buoc 2
Vào trang quản lý website CyberPanel

Sau khi vào trang quản lý của website thì kéo xuống chọn [File manager].

buoc 2-1
Chọn File Manager

Ở thư mục gốc của website chọn [Upload].

buoc2-2
Chọn Upload

Chọn [Choose Files] để chọn file source code (Nén dạng .zip) trong máy tính của bạn. Sau đó nhấn [Upload] để tải lên.

buoc2-2
Upload source code lên CyberPanel

Nhấn chọn file .zip vừa upload lên sau đó nhấn [Extract] để giải nén.

buoc 2-4
Giải nén file

Xác nhận thư mục giải nén sau đó nhấn [Extract].

buoc2-5
Xác nhận thư mục giải nén
buoc2-6
Thư mục sau giải nén

Bước 3: Tạo database

Ở menu chọn [Databases => Create Database]. Sau đó chọn website ở [Select Website] và điền thông tin database. Nhấn [Create Database] để tạo database.

buoc 3 tao db
Tạo mới database
tao db thanh cong
Tạo thành công sẽ hiển thị message như hình

Bước 4: Chỉnh sửa file cấu hình

Copy file env ra một file mới với tên .env.

copy env
Copy env
copy to .env
Chỉnh sửa tên file copy như hình

Sau khi copy xong thì chỉnh sửa thông tin cơ bản như kết nối database, base url trong file .env.

chinh sua env
Mở trình chỉnh sửa file

Xoá bỏ # trước tên cấu hình muốn sửa để kích hoạt, sau đó thay đổi giá trị. Ở đây cấu hình chỉnh sửa tuỳ vào project của bạn.

chinh-sua-base-url
Chỉnh sửa base url, chế độ production
chinh-sua-db
Chỉnh sửa kết nối đến Database tạo ở bước trước

Sau khi chỉnh sửa xong nhấn [Save Changes] để lưu lại thay đổi.

Bước 5: Chỉnh sửa vHost Conf

Ở giao diện quản lý của webiste, tìm và chọn [vHost Conf].

vhostconf
Chỉnh sửa vhost conf

Sửa lại giá trị docRoot. Mặc định docRoot đang trỏ đến thư mục public_html, do mình đang upload cả folder source code lên thư mục root của website nên ở đây mình sẽ sửa public_html thành đường dẫn đến thư mục public trong source code của mình. Sau khi update xong nhấn [Save] để lưu lại.

Sửa lại đường dẫn doc root
Sửa lại đường dẫn doc root

Bước 6: Copy .htaccess

Bạn cần copy file .htaccess ở thư mục <source>/public sang thư mục public_html

Copy .htaccess sang public_html
Copy .htaccess sang public_html

Bước 7: Khởi động lại LITESPEED

Bước này nếu bạn nào dùng bản CyberPanel Enterprise thì có thể bỏ qua nhé. Do mình đang dùng bản free nên cần khởi động lại để file .htaccess được áp dụng.

Ở menu chọn [Server Status => Litespeed Status]. Sau đó chọn [REBOOT LITESEED] như hình.

reboot LITESPEED
Khởi động lại LITESPEED

Kết luận

Truy cập thành công website sau khi deploy CodeIgniter4 lên CyberPanel
Truy cập thành công website sau khi deploy CodeIgniter4 lên CyberPanel

Trên đây là hướng dẫn deploy CodeIgniter4 lên CyberPanel. Về cơ bản thì cũng không có gì khác mấy khi deploy lên share hosting khác. Một số bước cần chú ý là bước 5 đến bước 7, đây là 3 bước quan trọng do nó hơi khác khi dùng share hosting khác.
Nếu trong quá trình deploy bạn gặp vấn đề gì thì hãy để lại comment để mọi người giúp đỡ, chia sẻ nhé.

Categorized in:

Programming,